اینستاگرام  ۱  جزیره آرسی   
Instagram.com/jazire_rc

اینستاگرام ۲ جزیره آرسی
Instagram.com/rc_jazire

کانال جزیره آرسی در تلگرام 
telegram.me/jazire_rc

پیج رسمی جزیره_آرسی در فیسبوک
http://Facebook.me/jazire.rc

جزیره آرسی در تو ییتر 
@jazire_rc