برد300


ابعاد 50در50
تثبیت ارتفاع 
دوربین رم خور و وایفا دار 
قیمت فقط 550000هزارتومان
جهت سفارش
#جزیره_آرسی 
@jazire_rc 
telegram.me/jazire_rc