در چند سال اخیر تصویربرداری هوایی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است .

ولی نباید فراموش کرد که سهل انگاری و خطای انسانی خسارات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت . در صورتی که به طور مداوم سرویس و نگهداری نشود و یا توسط اشخاص غیر متخصص به پرواز درآید . 

در اینجا می خواهیم این وسیله پروازی را معرفی و همچنین چگونگی نگهداری و بهترین شرایط پرواز را برایتان توضیح دهیم .


انواع وسیله تصویر برداری هوایی کنترلی


http://opizo.com/RhE6vt


@jazire_rc 👈

#جزیره_آرسی