یکی از رایج تریین وسیله های پروازی میباشد . و همانطور که از اسم پیداس دارای 4 روتور میباشد . 

این نوع مولتی روتورها به خاطر سایز کوچک و قیمت مناسب مورد استقبال خیلی از تصویر برداران می باشد .

این سایز کوچک معایب خاص خود را دارد .

 مدودیت ارتفاع پرواز . 

محدودیت زمان پرواز . 

محدودیت وزن برای تیکاف ( بلند شدن از زمین )و پرواز در شرایط وزش باد سخت و پر خطر می باشد  

تنها دوربین های مورد استفاده در این مدل گوپرو و دوربین های هم رده می باشن


http://opizo.com/RhE6vt


@jazire_rc 👈

#جزیره_آرسی