کاهش قیمت نسبت به هفته های گذشته

پرنده ای حرفه ای با هوش بسیار عالی برد 5 کیلومتری

  دوربین 4k

سرعت 70km/h

💰قیمت : 4/950/000 تومان


🆔 @jazire_rc 👈