مولتی روتور :

 مولتی در کلمه به معنای مجموعه و روتور به معنای رادیو کنترل می باشد.


به  تمامی ربات های پرنده ای که از تعدادی موتور و یک رادیو کنترل برای  هدایت دستگاه تشکیل شده باشد را مولتی روتور می گویند.


این دستگاه ها می توانند از 3 تا 8 موتور ( بیشتر هم می تواند باشد ، بر اساس نیاز ) داشته باشند ، به دستگاه هایی که دارای 4 موتور باشد کواد کوپتر ( کوادروتور ) به

دستگاه هایی که دارای شش موتور باشد هگزا کوپتر ( هگزا روتور ) و به آنهایی که 8 موتور داشته باشد اوکتا کوپتر ( اوکتاروتور ) می گویند .


نوع اسمبل دستگاه ها :


مولتی روتور ها معمولا به صورت پلاس و ایکس اسمبل می شود که تفاوت آنها در نوع قرار گیری موتور هایشان است که معمولا دستگاهایی که به صورت ایکس بسته می شوند دارای تعادل بیشتری هستند .


https://telegram.me/jazire_rc
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
@jazire_rc